Rövid információs (magyarul)


Rövid információs ív az ’EINHALT’ európai projektről

 

A magyar zsidók és más jogfosztottak 1945-ös halálmenetére való emlékezés és bátorítás a helyi lakosság polgári elköteleződésére – teljes hozzáférés biztosítása

Az ’EINHALT’ európai projekt a magyar-zsidó kényszermunkások valamint koncentrációs tábori foglyok 1945 áprilisi halálmenetére emlékeztet Steyr és Kirchdorf körzetek által, és arra a néhány emberre, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy az áldozatokon a legnagyobb fenyegetettség ellenére segítsenek.

 2015-ben van a történések 70. évfordulója. Iskolák, egyházak, a kommunális politika képviselőinek, történészeknek egy csoportja indítványozott átfogó feldolgozást és a régió bevonását a beszélgetésbe. Európai kezdeményezéssel átfogó és tartós módon hívják fel a figyelmet. A régiónak emlékeznie kell az áldozatokra, valamint arra a (kevés) bátor beavatkozóra, akik polgári engedetlenséget tanúsítottak. A szemtanúknak bátorságot kell adni, hogy megszólaljanak az elmondhatatlanról. A kutatások és az interjúk könyvben, film és blog formában az interneten lesznek közzétéve, és kis csoportokban dolgozzák fel őket. Iskolai projekt növelné az érzékenységet, és közvetítené az elfogadást. A tervek között szerepel emlékhelyek létesítése, rendezvények megtartása magyarországi fiatalok csoportjaival és áldozategyesületekkel, valamint az Izraelita Vallási Közösséggel.

Adatok a projektről 

Partnerszervezetek

· STUDIA-Schlierbach Nemzetközi Elemzések Tanulmányi Központja - Koordináció

· Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete

· Lélek és Élet Alapítvány

· Ökumenikus kezdeményezés

· A Kirchdorf a.d. Kremsi Evangélikus Közösség Nyilvános Könyvtára

· Kirchdorfi Szövetségi Reálgimnázium

· Steyr város

· Kirchdorf város közössége

 

Projektfutamidő

01/09/2014 – 29/02/2016

 

A cím, ’EIN-HALT’ háromszoros jelentéssel bír:

halt ein – ütni, kínozni, bántalmazni, zaklatni

halt ein – tudatosítani, gondolni vmire, emlékezni

halt ein – előírások, erkölcsi törvények, emberi jogok betartása

 

Weboldal

www.einhalt.eu

 

A projektet az Európai Unió Citizens Programme támogatja.

’EINHALT’ európai projektről

Reference n° 55328-CITIZ-1-2014-1-AT-CITIZ-REMEM

www.einhalt.eu

Munkaprogram

„Közbelépés” film

A Kirchdorf körzetben 1945-ben történt kitelepítéses ill. halálmenet és a civiltársadalmi elköteleződés filmes dokumentációja, tanúkkal történt interjúkkal, az iskolai oktatásban, rendezvényeken történt filmvetítésekhez, online elérés

 

„Életet nyerni” könyv és kiscsoportos beszélgetések

Életutakról szóló könyv megírása. Interjúk levezetése, fotódokumentáció, szöveges munka és szerkesztés. Sokszorosítás. Nyitány egy regionális prezentációs rendezvény keretében, iskolai rendezvények és polgári beszélgetések folytatása. Találkozások szervezése a körzet egyházközségeiben. Előzőleg a plébániák aktiválása

 

Megemlékezés a polgári bátorságról 2015.4.17-én

Emlékmű létesítése, megemlékezés a polgári bátorságról, többek között Mary Holzhausen bárónőről, aki 1945.4.17-én a halálmenet éhezőinek élete kockáztatásával enni adott

 

Emlékhely létesítése Kirchdorfban és felavatása 2015.11.15-én

Fenntartható koncepció és körzeteken átnyúló rendezvény a gyász, segítség, bátorság témáiban a Kirchdorfi Körzet kitelepítéseinek ill. a halálmenetek emlékhelyének megnyitásául

 

„Emlék-művelődünk” iskolai érzékennyé tétel és körkérdés

Az emlékmű, emlékhely, tanulás fogalmainak tisztázása. Tanulók ötleteinek gyűjtése (kőobjektum SQR-kóddal…), blogok mint emlékező médium. Tájékozódás döntéshozóknál és véleményformálóknál, „Elgondolkodtató 1945” blog közzététele. Iskolások növelik az „Emlékmű és Emlékezés” témájának elfogadottságát iskolatársaik, szüleik, tanáraik körében, eredményprezentáció, közös értékelés, dokumentálás, blog

 

„Jogfosztottak erőltetett menetei Felső-Ausztriában” kutatóakció

az 1945-ös felső-ausztriai kitelepítéses ill. halálmenetek tudományos kutatása, publikáció és könyvprezentáció, idegenvezetés-oktatás

 

Nemzetközi csereprogram 2015.7.13-16

Kirándulás a halálmenet résztvevőinek származási helyére (Budapest, Nyugat-Magyarország), a jogfosztottak szociális hovatartozásának közvetítése, találkozás túlélőkkel / utódaikkal

 

Projekthatás értékelése

Telefonos körkérdés: az ismertség növelése, célzott tudatosítás, érzékennyé tétel a közös történelemre (Ausztria, Magyarország, zsidó kultúra) és értékekre (sokszínűség, elfogadás, béke)

Download

Download
Rövid információs (magyarul)
Kurzinfo_HU_EINHALT_2p_2015-04-12.pdf
Adobe Acrobat Dokument 450.5 KB

Koordináció és kapcsolat

Studienzentrum für internationale Analysen

Panoramaweg 1

4553 Schlierbach

www.studia-austria.com

 

Szívesen állunk rendelkezésére, ha kérdései vagy javaslatai vannak:

Dipl.-Math. Wolfgang Baaske

Telefon 0699/18 19 81 95, 07582/81981 DW -95

E-Mail: baaske@studia-austria.com


Sandra Kranzl, Projektvezető

E-Mail: kranzl@studia-austria.com

Telefon 07582/81981 DW -96


Az Európai Bizottság támogatása ezen közzététel gyártásához nem jelenti a tartalmak jóváhagyását, amelyek csak szerzőik nézeteit tükrözik, és a Bizottság nem tehető felelőssé a benne foglalt információk bármilyen felhasználásáért.